Ordningsregler

Som hyresvärd vill Arthur W. Johanson påtala vikten av nedanstående ordningsregler, då du som hyresgäst skall vara aktsam med lägenheten du hyr av oss. Dessa ordningsregler är ett komplement till hyresavtalet och syftar till att förtydliga vissa delar av vad som ingår i ditt ansvar som boende i något av våra flerfamiljshus.

 • Hemförsäkring

  Hemförsäkring innebär en trygghet för dig som hyresgäst om olyckan är framme såsom en vattenskada eller brand eller om du får inbrott i din lägenhet. Se till att en hemförsäkring är tecknad till dess du flyttar in hos oss. Var också noga med att denna försäkring är gällande under hela tiden du hyr hos oss. En hemförsäkring skyddar både dig och dina ägodelar om en olycka skulle inträffa.

 • Diskmaskin

  Arthur W. Johanson erbjuder installation av diskmaskin som tillval där det är möjligt. Kontakta oss om du önskar diskmaskin så ser vi om det finns möjlighet att installera i din lägenhet. Väljer du att installera diskmaskin själv måste du meddela oss innan och även ombesörja att installation sker på ett fackmannamässigt sätt. Oavsett om det är din egen diskmaskin eller om vi installerat en åt dig, så skall du alltid stänga av vattnet till maskinen direkt efter användning. Att inte stänga av vattnet är oaktsamt. Det finns alltid en risk att även en ny diskmaskin börjar läcka. Oavsett ålder på diskmaskinen så kan skadan bli mycket kostsam om diskmaskinen börjar läcka, vattnet kan rinna ut i andra rum i din lägenhet och även ner till dina grannar under dig.

 • Avlopp

  Vid matlagning används mycket fett. Detta ska inte spolas ned i avloppet. Anledningen är att fett stelnar och med tiden orsakar detta stopp i avloppet. Så häll matlagningsfettet i tex ett tomt mjölkpaket och släng det i soporna. På toaletten så får endast tre saker spolas ner; kiss, bajs och toalettpapper. Släng inte Torkypapper eller liknande i toaletten då denna sorts papper inte löses upp i vattnet som vanligt toapapper och har därmed större riska att fastna och orsaka ett stopp i avloppet. Tops får du heller inte spola ner, de fastnar lätt i rören och orsakar stopp. Ett stopp i avloppet är ingen trevlig händelse och i de fall hyresgästen inte varit aktsam så debiteras man för detta. Med det sagt, var varsam med vad du spolar ned både för din egen och vår skull.

 • Byte lås i lägenhetsdörr, eget byte

  Det är tillåtet att byta lås i sin lägenhetsdörr även om vi starkt avråder från det. Observera dock att om du bytt lås, gjort en serviceanmälan och något ska åtgärdas i din lägenhet att du då måste vara hemma för åtgärden då möjligheten att gå in med huvudnyckel försvinner. Är du inte hemma på överenskommen tid när fastighetsskötaren eller entreprenören kommer så kommer detta innebära en kostnad för dig.

 • Spisfläkten och dess filter

  I de lägenheter där spisfläkt finns så sitter det ett fettfilter i fläkten. Detta ska kontinuerligt rengöras för att fläktens funktion ska bibehållas och brandrisk minskas. I de lägenheter kolfilter finns så ska dessa bytas minst 1 gång per år. Lagar du mat ofta behöver du byta mer frekvent.

 • Ismaskin ej tillåtet

  I de fall man väljer att installera en egen frys så är det ej tillåtet att installera en frys med ismaskin eller vattenutkastare. Is gör du enklast i frysen med de tex de klassiska isformarna, kallt vatten får du lättast genom att ha en tillbringare med vatten inne i kylen.

  Anledningen till att vi inte tillåter kyl/frys med ismaskin eller vattenutkastare är för att det blir större risk för vattenskador. Vattenskador i ett flerfamiljshus kan leda till skada på fler lägenheter än din egen och det är kostsamt nog om det bara är en lägenhet som skadats.

 • Brandvarnare

  Alla hyresgäster skall ha brandvarnare i sin lägenhet. Har du inte en fungerande brandvarnare så kontaktar du oss. Funktionstesta brandvarnaren minst var sjätte månad för att vara säker på att batteriet inte tagit slut och att den fungerar. Batteribytet ansvarar och står du som hyresgäst för. Brandvarnare räddar liv och är ett kostnadseffektivt skydd för dig och ditt hem. En brandfilt och brandsläckare är också bra att ha hemma och dessa kan du köpa i butik.

 • Fel i lägenheten

  Upptäcker du något fel i din lägenhet vill vi att du att hör av dig så fort som möjligt så att vi kan åtgärda detta. Det kan handla om en droppande kran, rinnande toalett eller en kylskåpsdörr som inte går att stänga. Oavsett fel vill vi att du som hyresgäst hör av dig så det blir lättare för oss att planera vårt underhåll och stävja eventuellt större följdskador.