Arthur W. Johanson - LOGO

Nytt namn, utseende och nya tag!

Arthur William Johanson var ingengör och byggherre. Han byggde de fastigheter som de flesta av er bor i. Arthur byggde fler hus runt om i Göteborg utöver fastigheterna i vårt bestånd. Genom att bygga åt andra så blev det möjligt för honom att behålla vissa hus.

Under tiden han levde byggde han under sitt eget namn men vid hans bortgång ändrades bolagets namn av olika skäl till hans frus namn, Alfhild. Nu efter att Arthur och Alfhilds döttrar skött företaget under många år har det återigen skett ett generationsskifte och vi väljer att återgå till rötterna och driva vidare i Arthurs namn.

Att Arthur tar nya tag kommer ni förhoppningsvis märka av på diverse olika sätt nu när vi blickar framåt. Vi hoppas att kommande förändringar kommer få dig att trivas ännu bättre hos Arthur W. Johanson.