Arthur W. Johanson - LOGO

Avfall och sortering

Det finns mycket du kan göra själv för att förbättra vår miljö. En bra sak du skall göra är att sortera ditt avfall. Vi tillhandahåller kärl för matavfall, förpackningar och restavfall i våra soprum. När du sorterar ditt avfall och slänger det på rätt ställe, så bidrar du till en bättre miljö.

Farligt avfall, grovsopor eller granar

Vissa saker måste du lämna till en återvinningscentral, tex farligt avfall eller elektronik. Det gäller även grovsopor som är för stora för våra soprum. Observera att du inte får ställa avfall eller gamla möbler i eller utanför husen bara för att de inte får plats i soprumet. Mer information hittar du på Göteborgs Stads hemsida om återvinningscentraler. Staden tillhandahåller även en karta där du kan hitta din närmsta återvinningscentral.

Du behöver inte längre ha ett ÅVC-kort för att få slänga ditt avfall på en återvinningscentral, det räcker att du har ditt körkort för att få tillträde. Har du inget körkort kan du alltid beställa ett ÅVC-kort som också ger dig tillträde till återvinningscentralerna.

Förpackningar, tidningar, glas eller batterier

Har du förpackningar, tidningar, glas eller batterier som du skall slänga? Leta då upp din närmsta återvinningsstation. Återvinningsstationer är utplacerade på många ställen i staden och har du tur så finns en inom gångavstånd.

Är förpackningskärlen fulla i ditt soprum? Eller är kärlet så fullt att locket inte går att stänga? Då förvarar du förpackningarna i ditt förråd/lägenhet i väntan på nästa tömning, eller så tar du en sväng till en återvinningsstation och slänger dem där istället.

Det är viktigt att du plattar ihop dina alla dina förpackningar, annars blir kärlen fulla på nolltid. Tex kartongen med saker du beställt från nätet, den skall vikas ihop och plattas till innan du lägger den i kärlet. Även mindre förpackningar för tex mejeriprodukter som mjölk och grädde skall plattas ihop innan du slänger dem.

Hur gör jag om jag inte vet hur avfallet skall sorteras?

Ibland är det inte lätt att veta hur du skall sortera ditt avfall. Är det en förpackning i papper eller plast? Är det ett batteri i plastleksaken? Du kan få tips från Göteborgs Stad om du går in och läser i deras sorteringsguide.

Fulla sopkärl

Notera att även om sopkärlen är fulla så får du inte ställa avfallet utanför kärlen eller på kärlen. Om locket inte går att stänga så räknas kärlet som fullt. Då skall du förvara avfallet tills kärlen töms eller själv ombesörja att transportera och slänga avfallet på (av Göteborgs Stad) angivna platser.