Arthur W. Johanson - LOGO

Pågående renoveringar

Det renoveras friskt på några av våra adresser. I skrivande stund pågår projekt på Kullegatan 8, Kullegatan 10, Fridkullagatan 26 och Solståndsgatan 2-10.

Renoveringarna är mer än reparationer och förbättringar, målet är att ge dig bättre inomhusmiljö samt miska vår energiförbrukning. För att uppnå detta så genomför vi flera uppgraderingar av husen.

Vi har isolerat vindarna där det är möjligt, vilket medför att de tidigare kallvindarna inte längre är kalla. Man skulle kunna säga att vi har satt mössa på huset.

De berörda husen har även fått sina fönster bytta till moderna treglasfönster som är bättre isolerade i jämförelse med de gamla som tagits bort. En trevlig bieffekt av fönsterbytet är att de är mer ljudisolerande jämfört med de gamla fönstren. Fasaderna har även fått effektivare isolering. För det räcker ju inte med mössa när det är kallt ute, termokläder är ju att föredra. Det förbättrade klimatskalet innebär att mer av värmen stannar inne i huset.

På Kullegatan 8 och 10 har vi även tagit ytterligare ett steg med att återvinna värme ur frånluften genom att installera mekanisk frånluft med värmeväxlare, en så kallad FX-lösning. Innan renoveringen så var husen självdragshus där frånluftsvärmen från huset gick till spillo. Nu används den återvunna energin till att förvärma varmvattnet och därmed spara ytterligare på energiåtgången. Den mekaniska frånluftslösningen innebär även att ventilationen kommer att fungera under varma sommardagar. I självdragshus slutar ventilationen "fungera" när det är för varmt ute, för det blir inte något självdrag i huset under sådana förhållanden.

Med ovanstående förbättringar så får du som bor i ett renoverat hus en bättre inomhusmiljö, i form av en jämnare innetemperatur och lägre ljudnivå avseende ljud utifrån gatan. Den forcerade mekaniska ventilationen kommer ge fräschare luft över lag men framför allt under sommaren. Notera att du skall inte stänga fönsterventilerna (inte ens på vintern), för det medför sämre luftkvalitet i din lägenhet.

Vi hoppas att ni märker av och uppskattar förbättringarna.

Varma hälsningar

ARTHUR W. JOHANSON